by on Feb.06, 2011, under garantie

We streven naar garantie, goede kwaliteit en vakkundigheid. Als SEMH-erkend leverancier worden regelmatig cursussen gevolgd.
Mocht het zo zijn dat u klachten of gebreken aan de kousen heeft of heeft u andere suggesties en op- of aanmerkingen?
Laat dit dan zo snel mogelijk weten, zo kan eraan gewerkt worden om de kwaliteit te waarborgen.
Er wordt spoedig een afspraak gemaakt voor controle van de maten en de (gewassen) kousen.

De garantie op de therapeutische functionaliteit is 3 maanden en 1 maand garantie op de pasvorm.
Wat niet onder garantie valt is: normale slijtage, wijzigingen in de aderconditie, onzorgvuldig gebruik.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Klik aan

252-webfrmt 238 webfrmt 610 relaxstand met vrouw 247 in relax met magazine 232_webfrmt 250 webfrmaat