by on Feb.06, 2011, under nacontrole

Na de eerste levering wordt binnen 3 maanden een vervolgafspraak met u gemaakt voor nacontrole.
Het is belangrijk te weten of het gewenste effect is bereikt en uw klachten weg zijn of verminderd.

Vervolgens kunnen de kousen na 12 maanden vervangen worden door een herhalingslevering.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Klik aan

610 relaxstand met vrouw 238 webfrmt 232_webfrmt 250 webfrmaat 247 in relax met magazine 252-webfrmt