by on Feb.06, 2011, under nacontrole

Na de eerste levering wordt binnen 3 maanden een vervolgafspraak met u gemaakt voor nacontrole.
Het is belangrijk te weten of het gewenste effect is bereikt en uw klachten weg zijn of verminderd.

Vervolgens kunnen de kousen na 12 maanden vervangen worden door een herhalingslevering.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Klik aan

252-webfrmt 610 relaxstand met vrouw 232_webfrmt 247 in relax met magazine 250 webfrmaat 238 webfrmt