garantie

by on Feb.06, 2011, under garantie

We streven naar garantie, goede kwaliteit en vakkundigheid. Als SEMH-erkend leverancier worden regelmatig cursussen gevolgd en worden we ieder jaar getoetst op functioneren.
Mocht het zo zijn dat u klachten of gebreken aan de kousen heeft of heeft u andere suggesties en op- of aanmerkingen?
Laat dit dan zo snel mogelijk weten, zo kan eraan gewerkt worden om de kwaliteit te waarborgen. Er wordt spoedig een afspraak gemaakt voor controle van de maten en de (gewassen) kousen. Is dit niet naar tevredenheid, dan gaat de klacht naar de klachtencommissie van NVCZ Nederlandse Vereniging Compressie Zorg:  Postbus 4119, 2980 GC Ridderkerk, info@nvcz.nl  welke de klacht gegrond of ongegrond verklaart. Indien 1 van de 2 partijen het niet eens is met de uitspraak, kan de casus binnen 6 weken schriftelijk aangemeld worden bij de geschillencommissie van SEMH,  www.semh.info

De gebruiksduur van de kousen is ongeveer 6 maanden per paar.  We geven 3 maanden garantie op de therapeutische functionaliteit en 1 maand garantie op de pasvorm na aflevering. Het advies is dan ook om uw nieuwe kousen direct na aflevering te gaan dragen.
Wat niet onder garantie valt is: normale slijtage bij normaal gebruik, wijzigingen in de aderconditie, onzorgvuldig gebruik (scherpe nagels, eelranden, slijtage van het hielstuk door het lopen op slippers of zonder schoenen).

Na een eerste paar, als uw benen dunner zijn geworden, kan een controlemeting plaatsvinden. Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden eerst 1 paar en na 3 maanden pas het 2e paar. Andere verzekeraars geven direct 2 paar of een maximale vergoeding.

 

 

Comments Off on more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Klik aan

232_webfrmt 238 webfrmt 247 in relax met magazine 250 webfrmaat 252-webfrmt 610 relaxstand met vrouw