Levering

by on Feb.06, 2011, under Levering

Voor het aanmeten van uw kousen, maken wij met u een afspraak.
Indien u niet in staat bent om naar de paskamer te komen, zal op afspraak aan huis de aanmeting plaatsvinden.
In de meeste gevallen zal dat voor de middag zijn, omdat dan de benen dunner zijn.
Naar aanleiding van de maten en indicatie van uw arts, wordt bepaald welke kous u krijgt en wordt dit besteld.
Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.
De kous kan alleen optimaal functioneren als deze de juiste drukwaarde heeft.

De levertijd is doorgaans spoedig.
De confectiekousen hebben ongeveer 1 week levertijd en maatwerkkousen 10 tot 14 dagen.
Bij de levering wordt de eerste keer uitleg gegeven hoe de kous het beste gedragen en gewassen kan worden.
Tevens krijgt u aan- en uittrek begeleiding.
Na de eerste keer krijgt u altijd een nacontrole binnen 3 maanden.
Iedere 12 maanden dienen de kousen vervangen te worden voor nieuwe kousen (herhalingslevering).
Dit is noodzakelijk omdat de drukopbouw in de kous mettertijd terugloopt en zijn werking verliest
Voor het ophalen van een herhalingslevering kunt u zonder afspraak langskomen tijdens de openingstijden.

Comments Off on more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Klik aan

232_webfrmt 238 webfrmt 247 in relax met magazine 250 webfrmaat 252-webfrmt 610 relaxstand met vrouw